Ansökan om American Express Företagskort Sverige

Personuppgifter

Personuppgifter
Företagsinformation
Sammanfattning
Skicka

Om du är osäker på vilket betalningsansvar ditt företag har, vänligen kontakta företagets Programadministratör.

Svenskt BankID
Arbete

Om du önskar få ditt Kort och dina fakturor till arbetet, vänligen uppge adressen nedan.

Annan bostadsadress
Ifall du vill att ditt Kort och dina fakturor skickas till en annan bostadsadress, vänligen uppge adressen nedan. Obs! Detta kräver att du laddar upp dokumentation som bevisar att du bor på denna adress (t.ex. vatten-/elräkning, hyresavtal eller bankutdrag, som innehåller ditt namn och den angivna adressen). Dokumentet får inte vara äldre än tre månader.
Tillåtet format: PDF,JPG
Läs mer

Enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi fråga dig om du har, eller de senaste 18 månaderna har haft, en viktig offentlig funktion i en stat eller en internationell organisation såsom EU eller NATO, dvs om du är en s.k. person i politiskt utsatt ställning. Vi måste också fråga dig om du är en familjemedlem eller en känd medarbetare till en sådan person. Här ser du vilka ämbeten som avses med person i politiskt utsatt ställning samt vilka relationer som avses med familjemedlem eller känd medarbetare.

PERSON I POLITISKT UTSATT STÄLLNING


Ange namnet på den politiskt utsatta personen:


Ange roll, titel, land och organisation för personen i politiskt utsatt ställning.

Om du vill ange ytterligare information för att stödja din ansökan (t.ex. ifall ditt företag har specifika krav för Företagskortansökningar), vänligen ladda upp informationen här.
Tillåtet format: PDF, JPG
Genom att klicka på Nästa, samtycker du till att American Express behåller dina uppgifter och kontaktar dig om statusen på din ansökan i enlighet med vår Sekretesspolicy
 
* Obligatoriskt
 
Återställ